sekretariat@agenturakami.sk | +421 948 270 880
1. martinská vedecká konferencia

InformácieOrganizátori

Univerzitná nemocnica Martin
Jesseniova lekárska fakulta UK
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
logo Nursing Now Slovakia logo International year of the nurse and the midwife 2020

Koordinátor konferencie

PhDr. Zuzana Nepelová, vedúca pôrodná asistentka Gyn.-pôr. kliniky UN Martin

Vedecký výbor

MUDr. Jozef Adam, PhD.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
Mgr. Kristína Betušová
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Mgr. Radoslava Cifríková
PhDr. Elena Drapáčová
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
MUDr. Zuzana Laučeková, PhD.
PhDr. Adriana Nemčoková, PhD.
PhDr. Zuzana Nepelová
Mgr. Ľubica Staroňová

Hlavná téma

Gynekologické ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v zmysle najnovších trendov, vedeckých poznatkov a praxe založenej na dôkazoch.

Zaslanie prihlášky

Prihlásenie aktívnej účasti: UKONČENÉ

FORMULÁROM: www.porodnicamartin.sk

E-MAILOM: sekretariat@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU

Odborný program

ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ZMENU!

ŠTVRTOK 5. 5. 2022

8.00 – 8.30   Registrácia účastníkov

8.30 – 9.00   Otvorenie konferencie

PhDr. Zuzana Nepelová - vedúca pôrodná asistentka, Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. - prednosta, Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
Mgr. Jana Vadkertiová, MBA - námestníčka pre OS, Univerzitná nemocnica Martin
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. - vedúca Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK Martin
PhDr. Elena Drapáčová - hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu
PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl.p.a. - viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
Mgr. Mária Komanová - prezidentka RK SaPA v Martine

9.00 – 10.45   I. blok prednášok

Koordinátori: Kamil Biringer, Erik Kúdela, Zuzana Nepelová

Renálne ochorenia v gynekológii a pôrodníctve
Biringer K.
Primárna a sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice na Slovensku
Kúdela E.
Fournierova gangréna vulvy - kazuistika
Nepelová Z., Vasilik O., Mlynárová D.
Starostlivosť o perineum pred a po pôrode
Grexová M.
Úloha operačnej sestry pri radikálnom odstránení hlboko infiltrujúcej endometriózy rekta
Hlobejová V., Hulej-Milanová L., Bielik T.

DISKUSIA

Coffe break

11.00 – 12.15   II. blok prednášok

Koordinátori: Jozef Adam, Zuzana Laučeková, Martina Bašková

Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze
Merkovská Z., Platko Z.
Ruptúra maternice po spontánnom pôrode – kazuistika
Adam J., Marčák L., Štefanko R., Biľ S.
Uterotoniká v prevencii postpartálneho krvácania
Laučeková z., Hrtánková M., Ňachajová M., Ďuríčeková B., Kúdela E., Biringer K.
Odber pupočníkovej krvi v praxi
Hromníková Z.

DISKUSIA

Obed

13.00 – 15.00   III. blok prednášok

Koordinátori: Elena Drapáčová, Adriana Nemčoková , Radoslava Cifríková

Pôrodné asistentky sú pripravené samostatne pracovať
Drapáčová E.
Centrum porodní asistence v Perinatologickém centru FN Brno. Je to reálne?
Kameníková M.
Primární a komunitní péče v porodní asistenci v ČR
Dorazilová R., Matulníková L.
Pôrodná asistentka v SR
Žukovičová J.
Pôrodná asistentka v praxi
Cifríková R., Urbanová E.
Vnímanie profesie pôrodnej asistentky z pohľadu žien na Slovensku
Pydová M., Kelčíková S.
Zazmluvnenie samostatnej praxe pôrodnej asistentky v Union zdravotnej poisťovni
Sloboda P.

DISKUSIA

Coffe break

15.15 – 16.45   IV. blok prednášok

Koordinátori: Martina Bašková, Ľubica Staroňová, Kristína Betušová

Psychosociálne aspekty pôrodníckej starostlivosti ako prediktory spokojnosti žien
Mazúchová L., Kelčíková S., Hudáková L.
Spokojnosť žien s pôrodom a riziko popôrodnej depresie
Maskálová E., Urbanová E., Kukučiarová L.
Faktory ovplyvňujúce výber pôrodnice u tehotných žien
Kelčíková S., Mazúchová L., Štefáneková L.
Bioderma v pôrodnici
Kalnovičová D., Gašparík D.

DISKUSIA

Coffe break

17.00 – 18.30   V. blok prednášok

Koordinátori: Adriana Nemčoková, Radoslava Cifríková, Zuzana Nepelová

Komunikačné karty - efektívna forma komunikácie s matkami inej národnosti
Adamová E., Dibalová A.
Hodnocení opruzenin u kojenců
Janoušková K.
Komunitní péče porodní asistentky o ženy v poporodním období
Hendrych Lorencová E.
Poradenství pro ženy po perinatální ztrátě
Ratislavová K.

DISKUSIA

19.00 Večera

20.00 Spoločenský večer

PIATOK 6. 5. 2022

8.45 – 10.15   I. blok prednášok

Koordinátori: Adriana Nemčoková, Zuzana Nepelová

Psychosociální rizika při práci porodních asistentek
Vévoda J., Vévodová Š., Sobotková H.
Očakávania a postoje u tehotných žien pred pôrodom v závislosti od psychofyzickej prípravy
Košútová M., Kelčíková S.
Postoje adolescentných rodičiek z rómskej komunity k tehotenstvu
Vaščáková D., Ševčovičová A.
Syndrom vyhoření v letech 2021 a 2015 u všeobecných sester pracujících ve fakultní nemocnici Olomouc
Vévoda J., Štěpánek L., Nakládalová M., Vévodová Š.

DISKUSIA

Coffe break

10.30 – 12.00   II. blok prednášok

Koordinátori: Radoslava Cifríková, Kristína Betušová

Substitúcia železa v tehotenstve bez tráviacich ťažkostí
Juríček R.
Fyzioterapia v gynekológii a pôrodníctve
Čief L., Čiefová K., Repová K.
Kinesiotaping v pôrodnej asistencii
Žultáková S., Andraščíková Š.

DISKUSIA

Ukončenie konferencie

Registrácia

On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk
Registračný poplatok: skorá registrácia
do 31. 3. 2022
neskorá registrácia
od 1. 4. 2022
Sestra a pôrodná asistentka členka SKSaPA 30,- € 40,- €
Sestra a pôrodná asistentka nečlenka SKSaPA 45,- € 55,- €
Lekár 50,- € 65,- €
Študent, dôchodca 15,- € 15,- €
Praktická sestra, sanitár, sprevádzajúca osoba 20,- € 30,- €

V cene registrácie je zahrnuté organizačné zabezpečenie konferencie, stravovacie služby, konferenčný balíček.

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

Prvý autor po zaradení príspevku do programu nehradí registračný poplatok.

Názov účtu:
Agentúra KAMI, s. r. o.

Názov banky
ČSOB, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves

IBAN:
SK09 7500 0000 0040 2082 0119

BIC/SWIFT:
CEKOSKBX

VS:
po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol

KS:
0308

Poznámky:
  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
  • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku
Storno podmienky:
  • Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na sekretariat@agenturakami.sk
  • Zrušenie po telefonáte nebude akceptované
  • do 4. 4. 2022 – bez storno poplatku
  • od 5. 4. 2022 – 20. 4. 2022 – 50 % storno registračného poplatku
  • od 21. 4. 2022 – 100 % storno registračného poplatku

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia účasti na odborných podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v znení neskorších predpisov.

Na konferenciu nie je potrebné sa registrovať cez portál SKSaPA, prihlásiť sa môžete on-line cez registračný formulár na tejto stránke.

Ubytovanie

Hotel Turiec
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
v Hoteli Turiec ****, A. Sokolíka 2, Martin
On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk

Rezervovaná kapacita: 50/2 – lôžkové izby štandard
Cena ubytovania s raňajkami:
Standard dvojlôžková izba: 94 Eur / noc
Standard dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 80 Eur / noc
Miestny poplatok: 1 Euro / osoba / noc

Partneri

Vážení partneri konferencie,
ak máte záujem podporiť toto podujatie kontaktujte prosím sekretariát konferencie.
Formulár pre účasť firiem nájdete - TU

Ďakujeme Vám.


PENEP
EDENPHARMA LOGO
HEATON LOGO
Nursicare
MEDPLUS
Exeltis
Lansinoh
union
L&R
unimedica
unilabs
puli medical
univerzitna nemocnica martin
naos
gedeon richter
nimag
artspect
linde
sivana
jefaudio

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI!

Dovoľujeme si vás upozorniť, že obsah zverejnený na týchto stránkach je určený iba pre odbornú medicínsku verejnosť (lekárov, sestry, medicínskych pracovníkov, zástupcov farmaceutických firiem).

Informácie, ktoré sú na tejto webovej stránke zverejnené, ako aj všetky pripojené súbory a prílohy, môžu byť dôverné a sú právne chránené podľa legislatívnych predpisov.